Detail Transaksi

Order ID #225
Token 5A71523692479
Harga Rp11.495
Dikirim 2018-04-14 14:56:42
Diproses 2018-04-14 14:56:55
Status Transaksi Sukses
No Reff 18041050530893
Status Success
Email syrokxxxx@gmail.com
Status PP UNVERIFIED
Nama Rafli Channel
Nomor 083103866XXX
Produk AXIS 10.000