Detail Transaksi

Order ID #221
Token A8A1523672691
Harga Rp6.495
Dikirim 2018-04-14 09:27:14
Diproses 2018-04-14 09:27:23
Status Transaksi Sukses
No Reff 18041050073582
Status Success
Email syrokxxxx@gmail.com
Status PP UNVERIFIED
Nama Rafli Channel
Nomor 083823331XXX
Produk AXIS 5.000